วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว

 

นางสาวตรีรัตน์ แก้วงามประเสริฐ
 ชื่อเล่น อุ้ม
เกิดวันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศง  2536 ปีระกา
อายุ  19  ปี
ที่อยู่  127  หมู่  8  ตใหนองกระทุ่ม  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
 จบจากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี
 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา
 ชั้นปีที่ 1 หมู่ที่ 3 รหัสนักศึกษา 554188118
งานอดิเรก เล่นอินเตอร์เน็ต อ่านการ์ตูน 
ชอบมากๆ ผลไม้ เกือบทุกอย่าง
ความใฝ่ฝันในอนาคต  รับราชการมีหน้าที่การงานมั่นคง
 คติ คิดดี พูดดี ทำดี สักวันต้องได้ดี